cslibc

Department of International Business Communication

Carlos Salas
Lind
Ekstern lektor
Tel:
60441091
E-mail:
csl.ibc@cbs.dk

Præsentation

I de sidste otte år har jeg undervist i et bredt spektrum af fag, såsom politik, makro- og mikroøkonomi, international politik, international politisk økonomi og kulturanalyse. Jeg forsker i politiske forhold og har speciale i politik i Latinamerika og USA. Jeg har altid interesseret mig meget for den kompleksitet, der kendetegner livet i samfundet, og det er årsagen til at jeg har viet meget af mit liv til at studere samtidige socialproblematikker.

Kurser
Vejledning

Bacheloropgaver og kandidatspecialer

Vejledning inden for følgende områder:

  • International politisk økonomi
  • Politik og økonomi i Latinamerika
  • Amerikansk politik og økonomi
  • Globalisering
  • BRIC-lande
  • Økonomisk udvikling
  • Kultur
  • Kommunikation

Vejleder på følgende sprog:

Dansk, Engelsk, Spansk