Department of International Business Communication

Fra 1. januar er Department of International Business Communication fusioneret med Department of Intercultural Management and Communication i det nye institut Department of Management, Society and Communication.

 

Denne hjemmeside bliver ikke længere opdateret - gå venligst til MSCs hjemmeside: http://www.cbs.dk/en/research/departments-and-centres/department-of-mana...

 

Department of Management, Society and Communication

From 1 January 2017, the Department of International Business Communication has merged with the Department of Intercultural Communication and Management into the new Department of Management, Society and Communication (MSC).

 

Research and teaching:
Cross- and inter-disciplinary by birth, MSC brings together scholarship within management, communication and the broader social sciences, with a particular interest in studying organisations in global environments and the relations of organisations to the wider society.


MSC is  a significant supplier of research based teaching to a broad portfolio of programmes, which includes undergraduate, graduate and doctoral supervision and teaching as well as executive education in the fields of (Responsible) Management/Leadership; Corporate Responsibility and Sustainability; Business and Development  (with an emphasis on the emerging/growth economies context dimension as well as (social) entrepreneurship & innovation); and Organisational Communication (Corporate Communication, Strategic Communication, Marketing Communication, Leadership Communication, International Business Communication).

 

Location of the new department:
MSC is located in CBS' Dalgas Have Campus (Dalgas Have 15). However, until the co-location process is completed (by the end of August 2017), part of the Department will remain based in CBS’ Porcelænshave Campus (Porcelænshaven 18).

 

For further information about the merger:
Please contact the MSC Head of Department, Dorte Salskov-Iversen, or the MSC Head of Secretariat, Annika Dilling.

 

Velkommen til Department of IBC

 

Om Department of IBC
Institut for International Business Communication (IBC) har til huse på Dalgas Have, og blev dannet i 2012 efter en sammenlægning af de to institutter ISV og IKK.  Både inden for forskning og uddannelse fokuserer instituttet på den professionelt at løse de kommunikative udfordringer for virksomheder i en globaliseret verden.  
Instituttet stræber efter at tilbyde tilbundsgående viden om, hvordan professionel kommunikation udspiller sig i markeder og organisationer. Vores studerende tilegner sig kompetencer, der gør dem i stand til at navigere i en organisation på tværs af bl.a. struktur, kultur og diversitet. 
De studerende tilegner sig kompetencer i at kunne omsætte akademisk viden til praksis på tværs af nationale, kulturelle, sociale og organisationelle skel.  Undervisningen er stærkt forankret i forskningen indenfor instituttets hovedområder som følge af et tæt samarbejde med forskere fra ind- og udland. 

Academic Areas

For at styrke og underbygge denne fokusering er vi organiseret i tre ’Academic Areas:

- Integrated Language and Culture Competences,
- Communication in Organisations
- Communication in Markets.

De tre Academic Areas repræsenterer kerneområderne i IBCs forsknings- og undervisningsportefølje. De har til formål at skabe faglige miljøer, hvor interaktion og udvikling kan finde sted mellem forskere og undervisere inden for de tre områder og mellem forskerne og virksomheder og organisationer.  Ligeledes har disse ’Academic Areas’ til opgave at udvikle målrettede forskningsprojekter i tæt samspil med erhvervslivet og andre interessenter.
Strukturen af instituttets hovedområder er med til at opbygge de studerendes evner og faglighed så de ubesværet kan begå sig i samspillet mellem de tillærte akademiske kompetencer og erhvervslivets praktiske behov. De studerende opnår færdigheder i at kommunikere hensigtsmæssigt i forhold til den givne situation. Det kan eksempelvis være i forhold til forhandlinger med internationale virksomheder eller gennem ledelse af virksomhedens forsyningskæde, som kan indebære flere forskellige internationale leverandører.

Vellykket gennem uddannelsessystemet og ud i erhvervslivet 

For at sikre en kontinuerlig akademisk udvikling har instituttet et holistisk perspektiv på uddannelse fra gymnasiet eller handelsskolen og til jobfunktion efter endt uddannelse. Institut for International Business Communication samarbejder med gymnasier og handelsskoler og arbejder derudover bl.a. med brobygning mellem universitetsuddannelse og arbejdsliv. 
 

 

IBC i omverdenen

IBCs forskere deler deres viden om sprog og kultur, kommunikation og kommunikationsteknologi med offentligheden gennem interviews og indlæg i medierne. Klik på menupunktet 'I pressen' i højremenuen for at læse eller høre nogle af disse bidrag.

 

Læs  IBCs strategi 2012-2017(revideret 2016)