Department of Business and Politics

Forskningsprojekter

Forskningen ved Department of Business and Politics vedrører CBS’s fokusområde Virksomhed og politik. Fokusområdet Globalisering (samt europæisering) er ligeledes gennemgående for forskningen ved Instituttet.

 

Eksternt offentlig finansierede

Crooked Politics: Vote Markets and Redistribution in New Democracies

Valg i udviklingslande er ofte præget af stemmekøb – en form for valgkorruption, hvor politiske partier køber vælgeres stemmer før valget. Formålet med dette projekt er at forklare, hvorfor nogle vælgere bliver tilbudt penge for deres stemmer og deltager i handel med stemmer, samt hvilke fordelingsmæssige konsekvenser forekomsten af stemmemarkeder har. Disse spørgsmål besvares i to integrerede delprojekter. Det første delprojekt undersøger årsagerne til stemmehandel og fokuserer på hvilken rolle fattigdom samt vælgeres viden og information spiller i denne forbindelse. Dette undersøges ved en valgundersøgelse i Sydafrika, samt ved en analyse af surveydata fra flere lande. Det andet delprojekt undersøger de fordelingsmæssige konsekvenser af stemmehandel. Her fokuseres dels på sammenligninger af nye demokratier, samt på sammenligninger af kommuner i Sydafrika. Projektet er internationalt, og består af forskere fra Danmark, Norge, og Sydafrika. Disse vil i fællesskab bidrage til at kaste lyst over en væsentlig – men overset – del af valg og valgkampe i nye demokratier.

Projektet er finansieret af Det Frie Forskningsråd.

Yderligere information: Lektor Mogens Kamp Justesen.

SUSTAIN - National transport planning - sustainability, institutions and tools

A widespread consensus exists internationally and in Denmark about the relevance of pursuing goals for sustainable transport development but only limited research about how national transportation planning can become a pillar in this process. The goal of SUSTAIN is to expand this research and consolidate a framework on three core domains for a National Sustainable Transport Planning (NSTP): 1) sustainability, 2) institutions and 3) tools.

Research within these three domains will address the following questions: How can the concept of sustainability be operationalised and transformed into strategic performance measures for national transport planning? How can these types of knowledge about organisational forms and planning processes contribute to the achievement of such sustainability measures? And how can these new types of knowledge be built into new model-based planning tools that can help advance the strategic planning in the desired sustainable direction? An important feature of SUSTAIN is that it will seek to combine the results of social and technical sciences in planning research with extensive policy relevant knowledge in dialogue with practitioners and international experts.

Furthermore, the SUSTAIN research will be under­pinned by multi-faceted case research based on both Danish and international cases. Close connection with ongoing Danish planning practice will serve to demonstrate the potential of the formulated NSTP framework, which is expected to have a broad strategic and policy-oriented appeal and impact on promoting future sustainable transport.

Granter: The Danish Council for Strategic Research

Further information: Professor Carsten Greve .

SUSTAIN´s homepage
 

Rewards on the top

1,8 millioner kroner i eftervederlag efter at have været forsvarsminister i 93 dage. Det er i den grad noget, der trækker medieoverskrifter og vækker offentlig forargelse. Samtidigt tjener en minister mindre end en departementschef, og en borgmester betydeligt mindre end en kommunaldirektør. Med medieopmærksomheden på politikernes lønforhold og Vederlagskommissionen arbejde er den samfundsmæssige aktualitet af at se på politikernes løn og arbejdsforhold åbenlys. Forskningsmæssigt rammer spørgsmålet ned i kernen af politologien, fordi det vedrører samfundskontrakten mellem de folkevalgte og politikerne. Hvor meget og hvordan er befolkningen villig til at honorere politikerne, og hvordan forvalter politikerne det forhold, at de sidder på begge sider af bordet, når der forhandles løn? Har de præferencer for store skjulte løntillæg, der ikke tåler mediernes bevågenhed, eller er den løn deres arbejde bærer, når alt tages i betragtning, på et niveau, hvor politik er i fare for at blive et jobområde, som det vil blive vanskeligt at rekruttere til? Det er temaerne i dette forskningsprojekt. I projektet gennemføres dels en analyse af befolkningen og politikernes præferencer for forskellige typer af belønning, og dels en analyse af hvilke synlige og mindre synlige belønninger, der knytter sig til arbejdet som politiker under og efter ansættelsen som folkevalgt.

Projektets hjemmeside

Læs projektforslaget her:  project_proposal.pdf

Yderligere information: Professor Lene Holm Pedersen

Mind the Gaps: Explaining Variation in Nordic Tax Collection and Compliance
Dette projekt samler tre forskningsprogrammer forbundet af et kerne tema og en teoretisk tilgang: studiet af beskatningen fra perspektivet af sociale institutioner. Tilsammen berører dette projekt spørgsmålet; "hvordan stater klarer sig selv og får et samarbejde med skatteyderne, inklusive både borgere og virksomheder-i bestræbelsernes styreform?" Dette er et spørgsmål, som ikke blot er opstået af lang tids lærde interesser, men af stor aktualitet og relevans for Danmark og dets naboer. Projektets internationale forskerteam vil samle flere metoder og disciplinære perspektiver, herunder sociologi, økonomi og statskundskab. Ved at kombinere interview teknikker, eksperimenter og historisk-sammenlignende analyse, vil projektet opnå fremskridt i studiet af beskatning gennem flere tidsskriftsartikler og to bøger. Den internationale synlighed af dansk samfundsvidenskab vil blive styrket ved udbredt interesse for emnet blandt forskere og politiske beslutningstagere.

Yderligere information: Professor mso Brooke Harrington

 

Eksternt privat finansierede

Civil Society in the Shadow of the State (CISTAS) - Carlsberg Fonden

Civil Society in the Shadow of the State (CISTAS) is an interdisciplinary project, which analyses the Danish CS, historically, sociologically and politically, raising these questions; what role has civil society had in the development of the modern state and the welfare state? What role does civil society play today and what role will it play in the future? 
The project is based on four theses:
1. The state is not the opposite of the civil society. It provides the conditions for the existence of a civil society
2. CS is a political contested concept, which over time change and is ascribed different characteristics and roles.  
3. CS can contribute to both social cohesion and social disintegration of society through CS´s organisational forms and democratic practices 
4. The emergence, use and practices of the Danish CS represent particular social, historical and political characteristics. 
 
The theses constitute the framework for six subprojects
1. CS and associative democracy 
2. CS and philanthropy 
3. CS and voluntariness
4. Danish CS in a comparative perspective 
5. CS, trust, social capital and cohesion 
6. CS’s forms of ownership and organisational structure
 
With a budget of DKK 8.97 mill and a team of six researcher led by professor Lars Bo Kaspersen and Associate Professor Liv Egholm for a five years period (2014- 2018), CISTAS will provide research on the role civil society has played in the emergence and development of the modern welfare state and its current form.
Read more here:   
 
The project is funded by the Carlsberg Foundation 
Further information: Liv Egholm 
 
Read More: CISTAS
 
Center for Civilsamfundsstudier - Realdania, TrygFonden, Tuborgfondet

CfC blev oprettet i marts 2013, finansieres af interne og eksterne bidragydere, med Realdania, TrygFonden og Tuborgfondet som hovedsponsorer. Målet er at skabe originale bidrag til de sparsomme danske civilsamfundsstudier. Vore analyser sætter i særlig grad fokus på gensidig værdiskabelse, strategisk filantropi og socialt entrepreneurskab. 
 
De fem seniorforskere og fire Ph.D. stipendiater, der p.t. konstituerer kernegruppen ved CfC, vil blive suppleret med førende forskere fra ind- og udland, Desuden inddrager CfC en bred vifte af civile interessenter. Forskningsresultaterne formidles gennem mødeaktivitet, fagfællebedømte publikationer i internationale tidsskrifter samt journalistisk formidling via presse, radio og tv.

Further information: Professor Anker Brink Lund
 

AlterEcos: Alternativer til aktuelt dominerende former for økonomisk organisering

Den globale finanskrise medførte ikke blot højlydte folkelige protester, men også mere afdæmpede opfordringer til forandring internt i den finansielle sektor og fra politisk hold. Nu synes kritikken af aktørerne bag krisen imidlertid at være stilnet af, ligesom forslagene til finansiel reform ikke længere er øverst på den offentlige dagsorden. Ser man nærmere efter, findes der dog fortsat konkrete tiltag, som måske ikke bryder radikalt med den gældende økonomiske orden, men dog rummer potentiale til at forandre den. Sådanne tiltag, hvad enten de udspringer fra sektoren selv, fra politikere og embedsmænd eller fra protestbevægelserne, udgør dette projekts fokusområde. Projektet undersøger nutidens alternativer i forsøget på at afdække og forklare mulige fremtider – ikke som noget radikalt ‘andet’, men som forandring indefra, som AlterEcos. Projektet spørger simpelthen: Hvordan muliggøres alternativer til den i øjeblikket dominerende form for økonomisk organisering?

Projektet har et budget på  5.888 mill. Kr. der ledes af lektor Sine Nørholm Just har en løbetid på 3 års (2016- 2019).

Projektet er finansieret af Velux Fonden 

Yderligere information: Lektor Sine Nørholm Just .  

 

Eksternt internationalt finansierede

Global Re-ordering: Evolution through European Networks (GR:EEN) - FP7


GR:EEN will study the current and future role of the EU in an emerging multi-polar world through a programme of stock-taking, multi-disciplinary research and complementary activities.
It aims at a better understanding of the prospective directions of the emerging global governance structures and Europe‘s place in them.
Analysis will focus on the extant actors from the 20th century, the 21st century rising powers, the increasingly influential non-state actors (from both civil and non-civil society) and the new transnational regulatory networks of public and private policy makers and regional agencies.

While multi-polarity, with Europe as a pole, is a possibility alternative scenarios are also plausible. A shift from a trans-Atlantic to trans-Pacific locus of power, or the ―depolarization‖ and fragmentation of authority are such alternatives; both could marginalize Europe‘s influence.

But they are questions to be researched; not assertions to be made. Professor Leonard Seabrooke (CBS/Warwick) will lead the theoretical ‘engine’ of the GR:EEN through Work Package 1, ‘European Actor-Networks in a Multi-Polar World: Stocktaking and Theory’.

Work Package 1 will begin in March 2011 and continue to develop throughout the life of GR:EEN. The work package is generally divided among interest in ‘European Union networks’, ‘Europe and transnational business’, and ‘Europe and international relations’.

The scholars in the work package specialise in various aspects related to these three themes and coordination among them has already begun.
Scholars involved in the work package include: Peer Hull Kristensen (CBS); Maja Lotz (CBS/Stanford); Charles Sabel (CBS/Columbia); Leonard Seabrooke (CBS/Warwick); Ole Jacob Sending (NUPI); Eleni Tsingou (CBS/Warwick); and Jonathan Zeitlin (Amsterdam). To read more about GR:EEN visit the homepage

Further information: Professor Leonard Seabrooke

STEAL Project from Norwegian NORGLOBAL Programme


The Research Council of Norway’s NORGLOBAL programme has awarded 5 million Norwegian kroner to the Systems of Tax Evasion and Laundering (STEAL) project led by Professor Leonard Seabrooke. Based at the Norwegian Institute for International Affairs, where Seabrooke is Research Professor II, STEAL brings together a team with a proven track record in the study of tax havens from the field of International Political Economy.
The team includes Eleni Tsingou and Duncan Wigan from the Department of Business and Politics at the Copenhagen Business School, as well as Ronen Palan from the University of Birmingham, Jason Sharman from Griffith University, and other researchers from Norway, Kenya, Thailand, the West Indies, and Australia.
 
STEAL will provide a conceptual innovation through the study of Global Wealth Chains, which illuminates the links in the chains involved with tax evasion and money laundering. The STEAL project applies a mixed methods approach with a combination of qualitative and quantitative tools to investigate and locate the links in Global Wealth Chains, with an emphasis on how the construction of wealth chains has an adverse impact on developing countries, as well as on tax leaks in developed countries.
Investigating links in Global Wealth Chains will reveal new information on how international entities use tax havens, the conditions under which tax evasion and money laundering are most likely, and where international institutions are on the mark or off target in addressing evasion and laundering. The STEAL project also includes Case Study Integrity Fora, which facilitate knowledge exchange between scholars and practitioners. The STEAL project will provide world class insights applicable across a geographically broad area on how tax havens work to assist evasion and laundering, and what policymakers and relevant stakeholders can do about it.
 
Further information: Leonard Seabrooke, and Duncan Wigan
Institutional Transformation in European Political Economy (ITEPE) - European Research Council
Research Objectives
The rectification of these 2 interrelated deficits is approached on the basis of 3 research objectives:

• To demonstrate that the 3 forms of CORGOV fulfil identical societal functions under altered structural
conditions insofar as they are simultaneously oriented towards the internal stabilisation of economic
processes and the establishment of compatibility with non-economic segments of society.

• To explain how evolutionary transitions from corporatism through neo-corporatism to governance unfolded
through an illumination of the relationship between the emergence and successive transformation of
CORGOV institutions and general structural transformations of societal structures.

• To describe and analyse the organisational composition of the 3 forms of CORGOV and the function of
legal instruments within these compositions; through a reconstruction of the type of organisations, networks,
social roles and their concordant legal forms on which the 3 forms of CORGOV rely.

The realisation of the research objectives are unfolded through detailed case studies respectively concerned
with the historical evolution of CORGOV within the European steel and pharmaceutical sectors.

Read more here: itepewebsite.pdf

Further information: Poul F. Kjær
STYLE: Strategic Transitions for Youth Labour in Europe

STYLE – Strategic Transitions for Youth Labour, is a large-scale integrated collaborative project under the EU’s FP7 programme. The aim of this project is to provide a comprehensive understanding of the causes of very high unemployment among young people and to assess the effectiveness of labour market policies designed to mitigate this phenomenon. This aim will be achieved through 10 objectives organised around 12 research, dissemination and management packages (Figure 1).

STYLE is led by Jacqueline O’Reilly, University of Brighton and DBP at CBS is one of 25 research partners. There are also an international advisory network and local advisory boards of employers, trade unions, policy makers and NGOs. Janine Leschke, associate professor at DBP, is involved in WP6 Mismatch: Migration & Mobility and WP10 Flexicurity and she is co-leader of WP11 International Handbook. Martin Bæk Carstensen, assistant professor at DBP, and Christian Lyhne Ibsen, assistant professor at the Employment Relations Research Centre (FAOS) at the Department of Sociology at Copenhagen University are involved in WP 4 Policy Transfer.

For more information refer to: http://www.style-research.eu

Contact person at DBP: Janine Leschke

The ITSSOIN Project

CBC Center for Civil Society Studies at the Department of Business and Politics have become partner in the EU 7th Framework project ITSSOIN (Impact of the Third Sector as SOcial INnovation). The research is taking place over a three year period 2014-17.

Based on an empirical mapping of the Third Sector in nine European countries, the project will explore the influence of structural characteristics of non-profit organizations and civic engagement on social innovations. Thereby ITSSOIN will focus on organizations (properties and practices) and context conditions (discourses and policy frameworks).

Social innovation fields to be investigated will include: culture & arts; social services; health care; environmental sustainability; consumer protection; work integration; and community development.

For more information consult professor Anker Brink Lund abl.cbp@cbs.dk and the official project web site www.itssoin.eu

 

HORIZON 2020 – ENLIGHTEN – 2015-2018

ENLIGHTEN: European Legitimacy in Governing through Hard Times: The Role of European Networks

ENLIGHTEN is a collaborative research project coordinated at the Copenhagen Business School (CBS) and brings together researchers from CBS as well as the University of Amsterdam, the Central European University and Université Libre de Bruxelles, as well as non-academic partners in Tax Justice Network, European Trade Union Confederation, Finance Watch and Housing Europe. The Chief Scientist of the ENLIGHTEN project is Professor Leonard Seabrooke, Department of Business and Politics, CBS. ENLIGHTEN is the first European Commission Horizon 2020 grant to be based at CBS. The Commission has granted €2,48 million equal to DKK18,2 million.

ENLIGHTEN addresses the ways in which the EU’s modes of governance cope with hard times on short-term and long-term issues. To do so it investigates the European governance architecture, which includes: modes of governance; expert networks; policy instruments; and legitimizing narratives. The ENLIGHTEN project suggests that an understanding of temporal issues is crucial to dealing with hard times, and for the legitimacy of the European project overall. It distinguishes between Europe's ‘fast-burning’ and ‘slow-burning’ crises, setting out to compare the ways in which EU policy actors have attempted to deal with them. The project maps how European institutions and expert networks handle these crises, and what European modes of governance relate are best suited to addressing these crises.

ENLIGHTEN applies this approach to the study of a range of policy fields that are widely accepted as being critical to both the sustainability of Europe’s continent-wide coordinated governance architecture and the responsiveness of Europe’s democratic polity. The three policy fields specifically addressed are: (1) Banking Crisis and Fiscal Sustainability; (2) Deficit Reduction and Continuity of Public Services; and (3) Youth Employment and Inclusive Growth.

ENLIGHTEN employs a combination of methods to investigate the above, including content analysis of policy documents, network analysis on professional networks, and sequence analysis on professional careers, as well as personal interviews. The project uses these innovative methods, developed at DBP and CBS over the past years,. Overall ENLIGHTEN will map, differentiate, and articulate how policymakers and experts operate in their networks in fast- and slow-burning crises, and what modes of governance are best for maintaining European legitimacy in governing through hard times.

For more information consult professor Leonard Seabrooke ls.dbp@cbs.dk

COFFERS - Combating Fiscal Fraud and Empowering Regulators

Since 2008 'fiscal leaks' have become an immediate policy challenge for EU governments, partly as a result of tax abuse. The COFFERS project unfolds as EU tax authorities transition to a new era in tackling tax abuse based upon policy innovation at the OECD, EU and national levels. COFFERS recognizes this creates a state of flux where much tax authority expertise regarding past regulations, systems and practices is now irrelevant and understanding has, instead, to focus upon the on-going change process. Deploying principles of evolutionary political economy COFFERS both studies and is an integral part of this change process. COFFERS recognizes that identifying and tackling the tax gap to relieve inequality is the ultimate aim. Noting the tax gap exists both domestically and internationally and ranges from criminal money laundering to sophisticated tax avoidance, COFFERS benchmarks current understanding of these issues, undertakes comparative analysis of approaches taken to tackle them across EU Member States, and assesses resources being allocated to the task of closing the tax gap. In parallel expert networks in business, the tax profession, secrecy jurisdictions and the criminal economy that develop the mechanisms undermining the expected effectiveness of tax systems will be appraised, especially with regard to responses to regulatory changes taking place. This results in COFFERS outputs that transmit analysis, risk assessment and policy advice. Deliverables of use to EU tax authorities include new tax gap analyses by state, tax risk maps identifying risk by jurisdiction, a new anatomy of money laundering risk, and tools to help tax authorities understand the risks that they face domestically and internationally. COFFERS delivers value for money in enhancing tax yield, effectiveness in creating the tools to achieve that goal, and behavioral change in taxpayers and their advisers as a result of recommendations made, all with the aim of reducing inequality.

Day of start 1st of November2016. Granted amount from the H2020 program for the 3 year project is €4.986.989.

Project coordinator: University of Utrecht, The Nederlands

Project webpage: http://coffers.eu

Resonsible faculty for the CBS partnership: Associate professor Duncan Wigan & professor Leonard Seabrooke.

 

 

 

Sidst opdateret: Department of Business and Politics // 20/06/2017