Department of Business and Politics

Department of Business and Politics (DBP) focus on the institutional challenges presented to us regularly due to the interaction between business and the society.

 

Fra velfærdsstat til velstandsstat

TRE CBS FORSKERE DELTAGER I VELSTANDSGRUPPE

Gennem de seneste år har Mandag Morgen samlet en gruppe på 25 danske forskere og specialister for at nytænke den danske velfærdsmodel. Udgangspunktet har været at den nuværende model har tjent Danmark flot igennem årtier og bidraget til at gøre Danmark til en økonomisk og social rollemodel. Men den er ikke gearet til at løse de meget anderledes og meget komplekse udfordringer, Danmark konfronteres med i fremtiden. I gruppen har fra CBS deltaget professor Ove K. Pedersen og professor Lene Holm Pedersen fra Department of Business and Politics, og professor Mette Morsing fra Department of International Communication and Management. Gruppens rapport ”Den nye danske Model: Fra velfærdsstat til Velstandsstat” er netop publiceret.

 

WORKSHOP: THE TRANSFORMATIVE POWER OF REGULATORY GOVERNANCE: RULES, RESISTANCE AND RESPONSIBILITY

Workshop the 4th and the 5th of February organized by the DBP research theme on Business, Organization and Governance. External participants are: Larry Catá Backer, University of Pensylvania; Eugénia Conceicao Heldt, University of Dresden; Andre Nollkaemper, University of Amsterdam; Duncan Snidal, University of Oxford; Konstantina Tzouvala, Durham University; Lora Viola, Free University, Berlin & Poul Verbruggen, Radboud University. Further info by professor Poul F. Kjær.

The page was last edited by: Department of Business and Politics // 01/27/2016

Follow DBP

DBP Blogs

Susana Borrás Blog
on innovation and innovation policy

Carsten Greves Blog
on public management and governance research

Edward Ashbees Blog
on politics, austerity and hard times

Sine Nørholm Justs Blog om politik, økonomi og markedsdannelse

Henrik Mahncke om internationale tendenser inden for den filantropiske verden

 

DBP Newsletters