Department of Business and Politics

Department of Business and Politics (DBP) forsker i de institutionelle udfordringer, som samspillet mellem erhvervsliv og politik i stigende grad stiller samfundet overfor.

Følg DBP

DBP Blogs

Susana Borrás Blog on innovation and innovation policy

Carsten Greve´s Blog on public management and governance research

Edward Ashbee´s Blog on politics, austerity and hard times

Sine Nørholm Just´s Blog om politik, økonomi og markedsdannelse

Henrik Mahncke om internationale tendenser inden for den filantropiske verden

DBP