Master of Public Administration

CBS - Dalgas Have

OPHØR AF OPTAG PÅ MPA

CBS har besluttet at oprette et holdforløb på Master of Public Governance (MPG) som erstatning for den nuværende MPA-uddannelse. Konsekvensen af CBS’ beslutning er, at der ikke oprettes et kommende MPA-hold med start i januar 2017. I stedet oprettes der fra januar 2017 et to-årigt holdforløb på MPG-uddannelsen. MPG-holdforløbet henvender sig i lighed med MPA-uddannelsen til offentlige ledere og adresserer mange af de samme emner og problemstillinger offentlige ledere står over for i dag.

Denne ændring får ikke konsekvenser for de igangværende MPA-hold. Både MPA-hold 2015 og MPA-hold 2016 vil fortsætte i deres planlagte forløb, og undervisning og eksaminer vil blive afviklet efter bestemmelserne i MPA-studieordningen.

Vi vil gerne understrege, at CBS’ beslutning ikke har noget at gøre med MPA-uddannelsens kvalitet. Ambitionerne bag MPA har altid været at levere undervisning på et højt fagligt niveau, og MPA har i mere end 20 år kompetenceudviklet offentlige ledere og dermed den offentlige sektor.

Oprettelsen af holdforløbet på MPG og nedlæggelsen af MPA i sin nuværende form tager udgangspunkt i et ønske om at samle CBS’ offentlige lederuddannelser på én uddannelsesplatform. Det giver den størst mulige fleksibilitet for studerende og den bredest mulige adgang til forskningsbaseret undervisning med relevans for offentlige ledere.

Information om indhold og optag på det nye to-årige holdforløb på MPG kan tilgås via www.cbs.dk/mpg

 

Sidst opdateret: Master of Public Administration // 09/12/2016

Kontakt MPA sekretariatet

Sekretariatet for MPA-uddannelsen
Dalgas Have 15, Lokale SV.065
2000 Frederiksberg
Tlf. 3815 3640
E-mail: mpa@cbs.dk