Master of Management Development

MMD er en stærkt fokuseret, toårig og deltidsbaseret masteruddannelse, som fokuserer 100% på 'leadership'. Som et alternativ til CBS’ MBA-uddannelser, er MMD særligt målrettet ledere og ledelsesrådgivere som brænder for ledelse og forandring. MMD uddanner refleksive ledere og organisationsudviklere. Uddannelsen er forskningsforankret og kontekstbaseret. MMD tager udgangspunkt i dig som person og den praksis, som du agerer i. Tilmeld dig senest 21/11/2016 til MMD studiestart i januar 2017.

Om studiet og dit udbytte
MMD informationsmøde 6/10
MMD's indhold og struktur
Optagelse på MMD
MMD har studiestart hvert andet år. Næste studiestart er i januar 2017. Sidste ansøgningsfrist er den 21/11/2016. Vi inviterer til MMD informationsmøder i efteråret 2016. 

En masteruddannelse er en vigtig beslutning og investering. Det er en god strategi, at du i din argumentation er lydhør overfor både dine egne og din organisations behov og forventninger, og at du gerne meget konkret kobler det sammen med MMD's særtræk.

Hvorfor MMD? Inspiration til argumenter

Til dig - fordi: 
Til din virksomhed - fordi: 
  • MMD giver nye perspektiver på kendte udfordringer 
  • MMD har tæt samspil mellem teori og praksis i uddannelsesforløbet 
  • MMD er kontekstbaseret og skaber læring til netop jeres udviklingsbehov
  • Hent PDF med flere argumenter til din chef

"På MMD arbejder vi med en iagttagelse af, at mennesker er lukket for al anden fornuft, end den de selv producerer. At tage medansvar for at udvikle virksomheden gør det derfor påtrængende at lære, hvordan man skaber en proces, der giver deltagerne plads til at sprænge deres oplevede scener og rum." Jan Molin, professor, studieleder på MMD

MMD uddanner analytiske og refleksive ledere 
MMD's aktiviteter sigter efter at give dig et stærkt teoretisk og praktisk afsæt for at forstå og håndtere ledelses- og organisationsudvikling: Strategiske ræsonnementer, organisatoriske betingelser, psykologiske processer. MMD forløbet er designet på en måde, hvor der er fokus på, at der reelt sker en styrkelse af den enkelte deltagers personlige handlerepertoire. Herunder at nye indsigter og kompetencer bringes i spil til gavn for din virksomheds evne til at håndtere nye og konstant foranderlige sammenhænge. Se mere: MMD studiedesign

FÅ INDSIGT I MMD MED VORES VIDEOSAMLING

 

Sidst opdateret: Master of Management Development // 22/09/2016

Kontakt MMD

Master of Management Development 
CBS, Dalgas Have 15, SV.088
2000 Frederiksberg
Telefon: 3815 2998
E-mail: info.mmd@cbs.dk 
 

Følg MMD