Master of Management Development

MMD er en toårig og deltidsbaseret masteruddannelse - en specialiseret MBA for ledere og ledelsesrådgivere som brænder for ledelse og forandring. Som den eneste executive masteruddannelse af sin art fokuserer MMD 100% på 'leadership'. MMD uddanner refleksive ledere og organisationsudviklere. Uddannelsen er forskningsforankret og kontekstbaseret. MMD tager udgangspunkt i dig som person og den praksis, som du agerer i. Tilmeld dig senest 21/11/2016 til MMD studiestart i januar 2017.

2
4
1
3

En masteruddannelse er en vigtig beslutning og en stor investering. Det er en god strategi, at du i din argumentation er lydhør overfor både dine egne og din organisations behov og forventninger, og at du gerne meget konkret kobler det sammen med MMD's særtræk.

Hvorfor MMD? Inspiration til argumenter

Til dig - fordi: 
Til din virksomhed - fordi: 
  • MMD giver nye perspektiver på kendte udfordringer 
  • MMD har tæt samspil mellem teori og praksis i uddannelsesforløbet 
  • MMD er kontekstbaseret og skaber læring til netop jeres udviklingsbehov
  • Hent PDF med flere argumenter til din chef

MMD har studiestart hvert andet år. Næste studiestart er i januar 2017. Sidste ansøgningsfrist er den 21/11/2016. Vi inviterer til MMD informationsmøder i efteråret 2016

"På MMD uddanner vi erfarne ledere og specialister til at lære at lære og at lære at lede. MMD giver deltagerne mulighed for at udvikle sig til bedre versioner af sig selv som mennesker og som ledere. Også efter studiet." Studieleder på MMD, professor og uddannelsesdekan Jan Molin, CBS

MMD uddanner analytiske og refleksive ledere 
MMD's aktiviteter sigter efter at give dig et stærkt teoretisk og praktisk afsæt for at forstå og håndtere ledelses- og organisationsudvikling: Strategiske ræsonnementer, organisatoriske betingelser, psykologiske processer. Viden skal omsættes i handling, og MMD forløbet har løbende fokus på, at der reelt sker en styrkelse af den enkelte deltagers personlige handlerepertoire. Herunder at nye indsigter og kompetencer bringes i spil til gavn for din virksomheds evne til at håndtere nye og konstant foranderlige sammenhænge. Se mere: MMD studiedesign

FÅ INDSIGT I MMD MED VORES VIDEOSAMLING

 

Sidst opdateret: Master of Management Development // 22/08/2016

Kontakt MMD sekretariatet

Master of Management Development 
CBS, Dalgas Have 15, SV.086
2000 Frederiksberg
Telefon: 3815 2998
E-mail: info.mmd@cbs.dk 

Følg MMD