HD Enkeltfag

Enkeltfag på HD er en god og fleksibel løsning for dig, som har brug for en faglig opkvalificering inden for det erhvervsøkonomiske felt. Du kan lige nu vælge mellem mere end 100 enkeltfag.

Du har mulighed for at skræddersy din efteruddannelse i den retning, der passer til din karriere, ved at vælge et eller flere fag fra HD studiet og læse dem samtidig eller i forlængelse af hinanden. Nedenfor vises den samlede oversigt over alle vores enkeltfag med oplysninger om periode og undervisningsdage, så du hurtigt kan få et overblik over dine valgmuligheder. 

Hvem kan optages?

Optagskravene til enkeltfag varierer alt efter om du ønsker at læse enkeltfag fra HD 1. del eller HD 2. del. Enkeltfag udbudt på HD 1.del kræver således opfyldelse af kravene til optag på HD 1.del og enkeltfag på HD 2.del kræver opfyldelse af kravene til optag på HD 2.del. Du finder en detaljeret oversigt over adgangskravene til HD 1. del og HD 2. del her

Hvis du har generelle spørgsmål til optag, kan du kontakte HD Optag.

Hvis du har specifikke spørgsmål til et særligt HD studium, kan du kontakte det enkelte HD studiesekretariat.

NYHED

Du har nu mulighed for at søge et eller flere HD 2. dels-enkeltfag med en hvilken som helst kandidatuddannelse. Du kan vælge mellem hele vores enkeltfagsudbud, men hvis du ønsker at tage en hel HD 2. dels uddannelse på baggrund af din kandidat, skal du leve op til de generelle adgangskrav.

Vigtigt! Kravet om to års relevant erhvervserfaring er stadig et adgangskrav til at læse HD 2. dels-enkeltfag.

Tilmelding til enkeltfag på HD-uddannelserne

Du tilmelder dig HD enkeltfag via vores Ansøgningsportal. Du kan tilmelde dig enkeltfag helt op til undervisningen starter på det pågældende fag. I nedenstående oversigt over enkeltfagene kan du se, hvilken måned undervisningen starter for det ønskede fag. 

Vi gør opmærksom på, at der tages forbehold for fag, der ikke oprettes grundet for få tilmeldinger. Tillige tages der forbehold for fag, der er lukket for tilmelding, idet de er fyldt op. 

Enkeltfag på HD-uddannelserne:

Under undervisningsdage i tabellen nedenfor: Hvis der står flere dage adskilt med ordet 'og', betyder det, at det både er eksempelvis tirsdag og torsdag. Er dagene adskilt med ordet 'eller', så betyder det eksempelvis, at det enten er tirsdag eller torsdag. For uddybning kontakt pågældende HD-sekretariat.

Perioden for undervisningen, der er angivet, er udelukkende undervisningsperioden. Eksamen ligger altså efter den anførte periode - gerne et par uger efter endt undervisning.

Herunder finder du oversigten over de enkeltfag vi udbyder på HD. Enkeltfagene er opdelt i erhvervsøkonomiske kategorier:

Erhvervsøkonomi


Enkeltfag Periode undervisningsdage tidspunkt

Erhvervsøkonomi
HD 1.del

Uge 35-41
+ uge 43-46
+ uge 48-50
+ uge 1
+ uge 3-6
+ uge 8-17

Mandage,
Tirsdage,
onsdage,
torsdage,
lørdage
eller online

17.10-20.40
eller
8.00-11.30

Samfundsøkonomi
HD 1.del

Uge 47-1 
+ uge 3-6
+ uge 8-21
+ uge 1
+ uge 3-6
+ uge 8-17
+ uge 19

Mandage,
tirsdage,
onsdage,
torsdage,
lørdage
eller online

17.10-20.40
eller
11:40-15:10
 

Erhvervsøkonomisk
metode
 
HD 1.del

Uge 46-1
+ uge 3-6
+ uge 8
Mandage,
tirsdage,
lørdage
eller online
17.10-20.40
eller
8:00-11:30

International
økonomi &
business
 *)
HD 1.del

Uge 35-41
+ uge 43
Onsdage
eller torsdage
17.10-20.40

Offentlig
økonomi
 *)
HD 1.del

Uge 1-6
+ uge 8-11
Onsdage 17.10-20.40

Serviceøkonomi *)
HD 1.del

Uge 1-6
+ uge 8-11
Onsdage 17.10-20.40

*) Bygger videre på et andet fag på HD 1.del. Klik på faget for mere information. 
 

Organisation, ledelse og strategi


Enkeltfag Periode undervisningsdage Tidspunkt

Innovation
& Entrepre-
neurship
 *)
HD 1.del

Uge 35-41 + 43 Onsdage 17.10-20.40

Strategi *)
HD 1.del

Uge 35-41 + 43 Onsdage,
torsdage,
lørdage
eller online
17.10-20.40
eller
11.40-15.10

International
ledelse og
strategi

HD 2.del Int. Business

Uge 13-18 Tirsdage
og torsdage
17.10-19.45

International
projektledelse

HD 2.del Int. Business

Uge 35-41 Torsdage 17.10-19.45

Organisation
og ledelse
- grundmodul

HD 2.del Org. & Ledelse

Uge 34-35
+ uge 40, 44, 48
Fredage
og lørdage
8.00-16.05
og
8:55-16.05

Strategisk
ledelse og
virksomheds-
udvikling

HD 2.del Org. & Ledelse

Uge 34, 38, 43, 47 Fredage
og lørdage
8.00-16.05
og
8:55-16.05

HR-ledelse
og udvikling

HD 2.del Org. & Ledelse

Uge 34, 38, 43, 47 Fredage
og lørdage
8.00-16.05
og
8.55-16.05

Organisationsforandring
og innovation

HD 2.del Org. & Ledelse

Uge 34, 38, 43, 47 Fredage
og lørdage
8.00-16.05
og
8:55-16.05
Projektledelse
og projektorganisation

HD 2.del Org. & Ledelse
Uge 34, 38, 43, 47  Fredage
og lørdage
8.00-16.05
og
8:55-16.05

Organisation
og ledelse
- Dynamikker
og dilemmaer
 **)
HD 2.del Org. & Ledelse

Uge 2, 5, 9, 14 Fredage
og lørdage
8.00-16.05
og
8:55-16.05

Personalejura i
virksomhedens
dagligdag

HD 2.del Org. & Ledelse

Uge 33, 37, 41, 45 Fredage
og lørdage
8.00-16.00
og
9.00-16.00
Motivationsteori,
præstations-
og belønnings-
ledelse

HD 2.del Org. & Ledelse
Uge 33, 37, 41, 45 Fredage
og lørdage
8.00-16.00
og
9.00-16.00

Økonomisk psykologi
HD 2.del Org. & Ledelse

Uge 33, 37, 41, 45

Fredage
og lørdage

8.00-16.00
og
9.00-16.00

Coaching - et værktøj
fra ledelseskassen

HD 2.del Org. & Ledelse

Uge 33, 37, 41, 45

Fredage
og lørdage

8.00-16.00
og
9.00-16.00
Accounting information
systems
 ****)
HD 2.del Regn. & Øko.styring
Uge 34-38 Tirsdage
og torsdage
17.10-19.45
Management
Control Systems
 *) ***)
HD 2.del Regn. & Øko.styring
Uge 40-41
+ uge 43-50 
Mandage
og onsdage
eller lørdage
17.10-20.40
eller
9.00-14.00
Strategisk
Ledelse

HD 2.del Regn. & Øko.styring
Uge 43-49

Tirsdage
og torsdage
eller lørdage

17.10-20.40
eller
9.00-14.00

Videregående
strategisk ledelse
 *)
HD 2.del Regn. & Øko.styring

Uge 34-37 Tirsdage
og torsdage
17.10-19.45
Business Project
(Projektforløb)
HD 2.del Supply Chain Mgmt.
Fra december
Til juni
2 workshops
13. december 2016
29. marts 2017
18.05-20.40
Information
Management i
Supply Chains

HD 2.del Supply Chain Mgmt.
Uge 39-41
+ uge 43-47
Tirsdage 18.05-20.40
Global Supply 
Chain Management

HD 2.del Supply Chain Mgmt.
 
Uge 6
+ uge 8-11
Onsdage
og lørdage
8:55-11:30
og
18:05 - 20:40
Strategisk Indkøb
HD 2.del Supply Chain Mgmt.
Uge 37-41
+ uge 43-44
Torsdage 18.05-20.40
(uge 37-40)
og
17.10-20.40
(uge 41, 43-44)
Supplier Relationships
HD 2.del Supply Chain Mgmt.
Uge 43 + 47 Blended Learning
(online og fremmøde)
Fremmøde
lørdag den 29. oktober
og lørdag den 26. november 2016.

Action
Learning
Projek
t **)
HD 2.del Øko. & Pro.ledelse

Uge 2
+ uge 14
Vejledning
efter aftale
Efter aftale
Business Transfor-
mation Strategies
 **)
HD 2.del Øko. & Pro.ledelse
Uge 35-41
+ uge 43-45
Onsdage 17.10-19.45
IT Ledelse
HD 2.del Øko. & Pro.ledelse
Uge 35-41 Torsdage 17.10-20.40

Forandringer -
Strategi og ledelse
 **)
HD 2.del Øko. & Pro.ledelse

Uge 36, 39, 41, 44 Fredage 08.00-13.20
(uge 36)
og 
08.00-15.10
(uge 39, 41 og 44)
Neuropsykologi - 
Ledelse, udvikling
og innovation

HD 2.del Øko. & Pro.ledelse
Uge 35-41 Tirsdage 17.10-20.40
Organisation og Ledelse
HD 2.del Øko. & Pro.ledelse
Uge 34-40 Torsdage
eller lørdage
17.10-20.40
eller 
8.55-14.15
Profitable Kunderelationer
HD 2.del Øko. & Pro.ledelse
Uge 35-41 Tirsdage 17.10-20.40
Projektledelse
og projektstyring
 **)
HD 2.del Øko. & Pro.ledelse
Uge 35-37
+ uge 39-41
+ uge 43
Onsdage
og lørdage
17.10-19.45
og
8.55-14.15
Strategisk ledelse
HD 2.del Øko. & Pro.ledelse
Uge 1-9 Tirsdage og torsdage
eller lørdage
17.10-19.45
eller
8:55-14:15

*) Bygger videre på et andet fag. Klik på faget for mere information. 
**) Kræver 1. semester eller 1. år bestået på den pågældende HD 2. dels linje. Herudover kan være specifikke fag, som skal være bestået. For information om dette kontakt da det pågældende HD 2. dels-studium her
***) Kun for studerende på den pågældende HD 2. dels-linje.
****) Kun for studerende på HD 2.del 
Regnskab & Øko.styring, HD 2.del Supply Chain Management og HD 2.del Øko.styring & Procesledelse.

Jura

Enkeltfag periode undervisningsdage Tidspunkt

Erhvervsret 
HD 1.del

Uge 35-41
+ uge 43-46
Mandage,
tirsdage,
eller online
17.10-20.40

Udvidet erhvervsret *)
HD 1.del

Uge 1-6
+ uge 8-11
Onsdage,
torsdage,
lørdag
eller online
17.10-20.40
eller 
11.40-15.10
Skatteret og retlig regulering
HD 2.del Fin. Rådgivning
Uge 35-41
+ uge 43-51
Mandage,
onsdage og
enkelte lørdage
17.10-18.50,
19.00-20.40
og 
8.55-11.30
Kreditret og kreditvurdering
HD 2.del Fin. Rådgivning
Uge 35-41
+ uge 43-50
Mandage
og torsdage
17.10-19.45

International erhvervsret
i strategisk perspektiv

HD 2.del Int. Business
(Oprettes ikke i 2016)

Efterårsemester -- --
Personalejura i
virksomhedens dagligdag

HD 2.del Org. & Ledelse
Uge 33, 37, 41, 45 Fredage
og lørdage
8.00-16.00
og
9.00-16-00

*) Bygger videre på et andet fag. Klik på faget for mere information. 

Supply Chain Management


Enkeltfag Periode  undervisningsdage tidspunkt
Supply Chain
Management
 *)
HD 1.del
Uge 1-6
+ uge 8-11
Onsdage
eller torsdage
17.10-20.40
Virksomhe-
dens interna-
tionalisering

HD 2.del Int. Business
Uge 43-48 Tirsdage
og torsdage
17.10-19.45
Business
Project
 
(Projektforløb)
HD 2.del Supply Chain Mgmt.
Fra december 
Til juni
2 workshops
13. december 2016
29. marts 2017
18.05-20.40
Information
Management
i Supply Chains

HD 2.del Supply Chain Mgmt.
Uge 39-41
+ 43-47
Tirsdage 18.05-20.40

Management of Business Models for Logistics Services
HD 2.del Supply Chain Mgmt.
(Oprettes ikke i 2017)

Efterårsemester -- --
Økonomisk styring
af Lean strategier
 **) ***)
HD 2.del Supply Chain Mgmt.
Uge 34, 36, 38, 41  Lørdage 09.50-15.10

Operations og
Supply Chain
Management

HD 2.del Supply Chain Mgmt.

Uge 35-41
+ uge 43-45
Mandage,
onsdage
og lørdage
18.05-20.40
Global
Supply Chain
Management

HD 2.del Supply Chain Mgmt.
Uge 6
+ uge 8-11
Onsdage
og lørdage
18:05-20:40
og
8:55-11:30
 
Strategisk
Indkøb

HD 2.del Supply Chain Mgmt.
Uge 37-41
+ uge 43-44
Torsdage 18.05-20.40
Supplier
Relationships

HD 2.del Supply Chain Mgmt.
Uge 43
+ uge 47
Blended Learning

Adobe Connect samt fremmøde
lørdag den 29. oktober 2016
og lørdag den 26. november.

Økonomistyring
HD 2.del Supply Chain Mgmt.
Uge 1-5 Onsdage
og lørdage
18:05-20-40
og
8:55-11:30

*) Bygger videre på et andet fag. Klik på faget for mere information.
**) Kræver 1. semester eller 1. år bestået på den pågældende HD 2. dels-linje. Herudover kan være specifikke fag, som skal være bestået. For information om dette kontakt da det pågældende HD 2. dels-studium her.
***) Kun for studerende på den pågældende HD 2. dels-linje.

Statistik


Enkeltfag Periode undervisningsdage tidspunkt
Dataanalyse
HD 1.del
Uge 37-41
+ uge 43-47
Mandage,
tirsdage,
lørdage 
eller online
17.10-20.40
eller
11.40-15.10
Dataanalyse II *)
HD 1.del
Uge 35-44 Torsdage 17.10-20.40
Anvendt markeds-
analyse

HD 2.del MM
Uge 45-48 Mandage
og torsdage
eller lørdage
17.10-19.45
eller
08.55-14.15

*) Bygger videre på et andet fag. Klik på faget for mere information.

Marketing og branding


Enkeltfag Periode undervisningsdage tidspunkt
Markedsledelse
HD 1.del
Uge 1-6
+ uge 8-11
Onsdage 17.10-20.40

International
e-markedsføring,
sociale medier
og ’big data’
 ***)
HD 2.del Int. Business
(Oprettes ikke i 2016)

Efterårsemester -- --
International
markedsanalyse
og markedsføring

HD 2.del Int. Business

Uge 3-6
+ uge 8-9

Tirsdage
og torsdage
17.10-19.45
Business-to-
Business
markeds-
ledelse
 **) ***)
HD 2.del MM
Uge 33
+ uge 35-37
Lørdage 08.55-15.10
Global Market
Management
 ***)
HD 2.del MM
(Oprettes ikke i 2016)
Efterårsemester -- --
International
markeds-
kommunikation
& branding

HD 2.del MM
Uge 1
+ uge 4
+ uge 8

Mandage
og torsdage
eller lørdage

17.10-19.45
eller
08.55-14.15
Markeds-
føring på
forbruger-
markeder (B2C)

HD 2.del MM
Uge 34-38 Mandage
og torsdage
eller lørdage
17.10-19.45
eller
08.55-14.15
Markeds-
føring på
profes-
sionelle
markeder (B2B)

HD 2.del MM
Uge 39-41
+ uge 43-44
Mandage
og torsdage
eller lørdage
17.10-19.45
eller
08.55-14.15
Online
promotion-
strategi

HD 2.del MM
Uge 35-41 Torsdage 17.10-20.30
Sales Ma-
nagement

HD 2.del MM
Uge 41
+ uge 43-48
Mandage 17.10-20.25
Strategisk
Brand Ma-
nagement

HD 2.del MM
Uge 41
+ uge 43-48
Lørdage 08.55-12.25
Strategisk
markedsledelse,
produktudvikling
& innovation

HD 2.del MM
Uge 3-5
+ uge 9-14
+ uge 17
Mandage
og torsdage
eller lørdage
17.10-19.45
eller
08.55-14.15
Supplier
Relationships

HD 2.del Supply Chain Mgmt.
Uge 43 + 47 Blended Learning

Adobe Connect samt fremmøde
lørdag den 29. oktober 2016
og lørdag den 26. november.

**) Kræver 1. semester eller 1. år bestået på den pågældende HD 2. dels-linje. Herudover kan være specifikke fag, som skal være bestået. For information om dette kontakt da det pågældende HD 2. dels-studium her.
***) Kun for studerende på den pågældende HD 2. dels-linje.

Globalisering


Enkeltfag PERIODE undervisningsdage tidspunkt
Emerging Markets
HD 2.del Int. Business
Uge 35-41 Onsdage
eller online
17.10-19.45
International
e-markedsføring,
sociale medier
og ’big data’
 ***)
HD 2.del Int. Business
(Oprettes ikke i 2016)
Efterårsemester -- --
International
forhandling

HD 2.del Int. Business
Uge 35-41 Lørdage
eller online
09.50-12.25
International
ledelse og strategi

HD 2.del Int. Business
Uge 13-18 Tirsdage
og torsdage
eller online
17.10-19.45
International
markedsanalyse
og markedsføring

HD 2.del Int. Business
Uge 3-6
+ uge 8-9
Tirsdage
og torsdage
eller online
17.10-19.45
International
projektledelse

HD 2.del Int. Business
Uge 35-41 Torsdage
eller online
17.10-19.45
Virksomhedens
internationale
omgivelser

HD 2.del Int. Business
Uge 35-40 Tirsdage
og torsdage
eller online
17.10-19.45
Virksomhedens
internationalisering

HD 2.del Int. Business
Uge 43-48

Tirsdage
og torsdage
eller online

17.10-19.45
Business Project
HD 2.del Supply Chain Mgmt.
December 2 workshops 18.05-20.40
Strategisk indkøb
HD 2.del Supply Chain Mgmt.
Uge 37-41
+ uge 43-44
Torsdage 17.10-20.40
Supplier Relationships
HD 2.del Supply Chain Mgmt.
Uge 43
+ uge 47
Lørdage
(Blended Learning)
Adobe Connect samt fremmøde
lørdag den 29. oktober 2016
og lørdag den 26. november.

***) Kun for studerende på den pågældende HD 2. dels-linje.

Regnskab, skat og økonomistyring


Enkeltfag PERIODE undervisningsdage tidspunkt

Skat og
Regnskabsanalyse

HD 2.del Finansiering

Uge 3-12
+ uge 16

Mandage
og tirsdage
og onsdage

17.10-18.50
eller
19.00-20.40

Skatteret og
retlig regulering

HD 2.del Fin. Rådgivning

Uge 35-41
+ uge 43-51

Mandage,
onsdage
og enkelte 
lørdage

19.00-20.40,
17.10-18.50
og
08.55-11.30

Accounting
information
systems
****)
HD 2.del Regn. & Øko.styring

Uge 34-38 Tirsdage
og torsdage
17.10-19.45

Eksternt regnskab
HD 2.del Regn. & Øko.styring

Uge 33-43 Tirsdage
og torsdag
eller lørdage

17.10-20.40
eller
08.55-14.15

Erhvervsbeskatning *) ***)
HD 2.del Regn. & Øko.styring

Uge 40-41
+ uge 43-50
Tirsdage
og torsdage
eller lørdage
17.10-20.40
eller
08.55-14.15

Management
Control Systems
 *) ***)
HD 2.del Regn. & Øko.styring

Uge 40-41
+ uge 43-50
Mandage
og onsdage
eller lørdage
17.10-20.40
eller
08.55-14.15

Regnskabs-
analyse og
værdiansættelse
 *) ***)
HD 2.del Regn. & Øko.styring

Uge 40-50 Tirsdage
og torsdage
17.10-19.45

Skat
HD 2.del Regn. & Øko.styring

Uge 17-23 Tirsdage
og torsdage
eller lørdage
17.10-20.40
eller
08.55-14.15

Transfer pricing i
multinationale
koncerner

HD 2.del Regn. & Øko.styring

Uge 34-38 Lørdage 08.55-14.15

Økonomistyring
HD 2.del Regn. & Øko.styring

Uge 4-13 (hverdag)

Uge 3-13 (lørdag)

Tirsdage
og torsdage
eller lørdage
17.10-20.40
eller
08.55-14.15

Økonomistyring
i politisk styrede
organisationer 

HD 2.del Regn. & Øko.styring

Uge 33-38 Mandage
og onsdage
17.10-19.45
Business
Project

HD 2.del Supply Chain Mgmt.
December 2 workshops 18.05-20.40
Økonomisk styring
af lean strategier
 **) ***)
HD 2.del Supply Chain Mgmt.
Uge 34, 36,
38 og 41
Lørdage 08.55-14.15
Økonomistyring
HD 2.del Supply Chain Mgmt.
Uge 1-5 Onsdage
og lørdage
18:05-20:40
og
8:55-11:30
 

Action
Learning
Project
 **) ***)
HD 2.del Øko. & Pro.ledelse

Uge 2
+ uge 14
Vejledning
efter aftale
Efter aftale

Performance
Management

HD 2.del Øko. & Pro.ledelse
(Oprettes ikke i 2016)

Efterårsemester -- --

Økonomistyring
HD 2.del Øko. & Pro.ledelse

Uge 35-41
+ uge 43-44
+ uge 46-48
Tirsdage og
en enkelt torsdag 
eller fredage
og lørdage
17.10-20.40
eller 
08.00-15.10
og 08.55-13.20

*) Bygger videre på et andet fag. Klik på faget for mere information. 
**) Kræver 1. semester eller 1. år bestået på den pågældende HD 2. dels linje. Herudover kan være specifikke fag, som skal være bestået. For information om dette kontakt da det pågældende HD 2. dels-studium her
***) Kun for studerende på den pågældende HD 2. dels-linje.
****) Kun for studerende på  HD 2.del Regnskab & Øko.styringHD 2.del Supply Chain Management og HD 2.del Øko.styring & Procesledelse.

Finansiering og investering


Enkeltfag PERIODE Undervisningsdage Tidspunkt

Avanceret
Fixed Income
og Derivater

HD 2.del Finansiering
(Oprettes ikke i 2016)

Efterårssemester

--

--

Avanceret
porteføljeteori

HD 2.del Finansiering

Uge 35-41
+ uge 43-50

Onsdage,
torsdage
og lørdage

19.00-20.40 
og
8.55-12.25

Boligøkonomi
og finansiering

HD 2.del Finansiering

Uge 35-41
+ uge 43-50
Mandage
og torsdage

17.10-18.50
og
19.00-20.40

Corporate Finance
HD 2.del Finansiering

Uge 3-12
+ uge 15
Mandage
og onsdage
17.10-18.50
eller
19.00-20.40

Derivatives
HD 2.del Finansiering

Uge 35-41
+ uge 43-50
Mandage,
tirsdage
og onsdage
17.10-18.50
eller
19.00-20.40

Fixed income
HD 2.del Finansiering

Uge 35-41
+ uge 43-50
Mandage,
tirsdage
og onsdage
17.10-18.50
eller
19.00-20.40

Mergers &
Acquisitions
and Valuation

HD 2.del Finansiering

Uge 35-41
+ uge 43-50
Tirsdage

19.00-20.40
og
17.10-20.40

Portfolio Analysis
HD 2.del Finansiering

Uge 35-41
+ uge 43-50
Mandage,
tirsdage,
onsdage
og lørdage
17.10-18.50,
19.00-20.40
og
08.55-12.25

Private equity
HD 2.del Finansiering

Uge 35-41
+ uge 43-50
Onsdage
og torsdage
17.10-18.50

Risikostyring i finan-
sielle virksomheder

HD 2.del Finansiering

Uge 35-41
+ uge 43
+ uge 45-50

Mandage,
tirsdage
og lørdage

17.10-18.50,
19.00-20.40
og
08.55-12.25

Behavioural Finance
HD 2.del Fin. Rådgivning

Uge 35-41
+ uge 43-50
Onsdage
og torsdage
17.10-18.50

Den finansielle
virksomheds
risikostyring

HD 2.del Fin. Rådgivning

Uge 5-6
+ uge 8-11

+ uge 13-15
+ uge 17-22

mandage,
og onsdage
+ torsdag i uge 22
 

17.10-18.50
og
19.00-20.40

Finansielle kriser
og krak

HD 2.del Fin. Rådgivning

Uge 35-41
+ uge 43-46
+ uge 48-50
Tirsdage
og torsdage
17.10-18.50

Finansielle virksom-
heders produkter
og services

HD 2.del Fin. Rådgivning

Uge 4-6
+ uge 8-21

Mandage og
tirsdage samt
enkelte onsdage
 

17.10-18.50
og
19.00-20.40
eller
17.10-20.40
 

International Finance
HD 2.del Fin. Rådgivning

Uge 35-38
+ uge 40-41
+ uge 43-51
Mandage,
torsdage
og lørdage

17.10-18.50
og
12.35-17.00

Investeringsrådgivning
HD 2.del Fin. Rådgivning

Uge 35-38
uge 40-41
+ uge 43-51

Mandage,
onsdage
og lørdage

17.10-20.40
og
18.55-11.30

Kreditret og
kreditvurdering

HD 2.del Fin. Rådgivning

Uge 35-41
+ uge 43-50
Mandage
og torsdage
19.00-20.40

Ledelse af finan-
siel virksomhed

HD 2.del Fin. Rådgivning

Uge 35-37
+ uge 40-41
+ uge 43
+ uge 47-50
Onsdage
og lørdage
19.00-20.40
og
08.55-16.05

Fundamentals of
Multinational Finance

HD 2.del Int. Business
(Oprettes ikke i 2016)

Efterårssemester -- --

International finansiering:
Grundlag i teori og praksis

HD 2.del Int. Business

Uge 35-41 Mandage 17.10-19.45

Corporate finance ****)
HD 2.del Regn. & Øko.styring

Uge 33-38 Lørdage og
én torsdag
08.55-14.15
og
17.10-20.40

Finansiel planlægning ***)
HD 2.del Regn. & Øko.styring

Uge 33-38 Tirsdage
og torsdage
17.10-19.45

***) Kun for studerende på den pågældende HD 2. dels-linje.
****) Kun for studerende på HD 2.del Finansiering, HD 2.del Finansiel Rådgivning og  HD 2.del Regnskab & Øko.styring.

Priser for enkeltfag på HD

Her finder du enkeltfagspriserne for hhv. HD 1.del og HD 2.del i studieåret 2015/2016.

HD 1.del Pris
5 ECTS kr.  3.600
10 ECTS kr.  7.200
15 ECTS kr. 10.800

 

HD 2.del Pris
 5 ECTS kr.  5.300
7,5 ECTS kr.  7.950
10 ECTS kr. 10.600
15 ECTS kr. 15.900

Oversigterne er med forbehold for fejl, mangler og ændringer. Fagene bliver oprettet under forudsætning af, at der er et tilstrækkeligt antal tilmeldte.

Sidst opdateret: HD 1.del // 06/02/2017

Følg os

Følg os på Facebook og få et unikt indblik i HD-studiet på CBS gennem personlige interviews med nuværende studerende, gode råd fra studievejlederen til, hvordan du kombinerer et travlt studie- og arbejdsliv, samt links til relevante artikler, der kan hjælpe dig et skridt videre i beslutningen om at tage en efteruddannelse.