HD 2.del Regnskab og Økonomistyring

Med HD 2.del Regnskab og Økonomistyring bliver du kvalificeret til at deltage professionelt i den praktiske løsning af komplekse problemstillinger i forbindelse med virksomheders økonomiske styring og rapportering.

 

HD 2.del Regnskab og Økonomistyring

HD 2.del Regnskab og Økonomistyring giver dig faglige kvalifikationer og kompetencer på et højt specialiseret niveau, som er nøje afstemt med virksomhedernes krav og forventninger. Du vil som leder eller specialist blive kvalificeret til at deltage professionelt i den praktiske løsning af komplekse problemstillinger i forbindelse med virksomheders økonomiske styring og rapportering.

Studiet udvikler og forbedrer dine analytiske evner, og du får et indgående kendskab til fagområdernes relevante modeller og metoder. Der er fokus på at anvende den teoretiske viden i praksis, og derfor trænes du i at bruge de økonomiske metoder og løsningsmuligheder på en række cases. Endvidere udvikles dine kompetencer i relation til at forholde dig refleksivt til modeller og metoders anvendelighed og udsagnskraft. Samtidig fremmer de pædagogiske arbejdsformer din evne til at samarbejde, præsentere og styre diskussionsbaserede situationer. Du bliver dermed rustet til at bidrage til en optimal videndeling i virksomheden.

Målgruppe

HD 2.del Regnskab og Økonomistyring henvender sig til dig, der ønsker at kombinere erhvervserfaring med en økonomisk uddannelse på højt niveau inden for virksomheders økonomistyring og eksterne rapportering.

Kompetencer og karriere

Studiets kompetenceprofil sigter mod stillinger som

  • virksomhedskonsulent
  • controller
  • regnskabs-/økonomichef
  • et bredt spektrum af andre stillingstyper, hvor der stilles krav om kompetencer inden for virksomheders økonomiske styring og rapportering

Uddannelsen giver desuden kompetence til at fortsætte på cand.merc.aud.(revisorkandidatstudiet), som er den eneste uddannelse i Danmark, der fører til titlen registreret revisor eller statsautoriseret revisor.

Vil du vide mere?

To gange om året afholdes der Åbent Hus og Infomøder med det formål at give dig al den information du behøver, for at kunne træffe dit valg om efteruddannelse. Hold dig orienteret om disse arrangementer på Åbent Hus-siden her

Sidst opdateret: HD 1.del // 27/01/2017

Faktaboks

  • Antal studerende: ca. 400 studerende
  • Gennemsnitsalder: 28 år
  • Kønsfordeling: 40 % kvinder og 60 % mænd

 

Følg os

Følg os på Facebook og få et unikt indblik i HD-studiet på CBS gennem personlige interviews med nuværende studerende, gode råd fra studievejlederen til, hvordan du kombinerer et travlt studie- og arbejdsliv, samt links til relevante artikler, der kan hjælpe dig et skridt videre i beslutningen om at tage en efteruddannelse.