HD 2.del Økonomistyring og Procesledelse

HD 2.del Økonomistyring og Procesledelse giver dig mulighed for at udvikle og implementere nye strategier igennem indsigt i økonomiske, organisatoriske og strategiske processer.

 

 

HD 2.del Økonomistyring og Procesledelse

HD 2.del Økonomistyring og Procesledelse har afsæt i fagområderne økonomistyring, organisation, ledelse og strategi med forretningsmodeller og forretningsprocesser som tværgående temaer. Derudover er der bl.a. mulighed for at fordybe sig i områder såsom IT ledelse, Projektledelse, Business Transformation Systems og Ledelsespsykologi.

HD 2.del Økonomistyring og Procesledelse giver dig kompetencer inden for drift, udvikling og implementering af økonomistyrings- og ledelsessystemer. Her får du blandt andet færdigheder i at arbejde med forandringsprocesser ud fra en problem-/løsningsorienteret og teambaseret tilgang. I tilknytning hertil giver uddannelsen de studerende viden om, hvilken betydning virksomheders overordnede forretningsstrategier har og hvordan de udvikles, implementeres og eksekveres.

Målgruppe

HD 2.del Økonomistyring og Procesledelse henvender sig til dig

 • der arbejder med design, udvikling, optimering og implementering af forretningsprocesser og forretningsmodeller fx
  • linjemedarbejdere
  • mellemledere
  • konsulenter
  • controller
  • økonomiansvarlige

Kompetencer og karriere

HD 2.del Økonomistyring og Procesledelse har til formål at sætte dig i stand til at kunne

 • varetage ledende, udviklende og formidlende funktioner inden for administration, økonomistyring og ledelsesområdet i offentlige og private virksomheder
 • analysere forskellige systemer og værktøjer til at understøtte processerne
 • analysere behovet for integration og koordination af forretningsunderstøttende processer og systemer
 • lede den forandring og implementering, der skal medvirke til at nå de fastsatte forretningsmål eller de mere overordnede strategiske mål

Som HD dimittend fra CBS har du mulighed for at videreuddanne dig på både cand.merc. og cand.merc.aud.-studiet eller på MBA og MPA samt andre relevante Masteruddannelser.

Vil du vide mere?

To gange om året afholdes der Åbent Hus og Infomøder med det formål at give dig al den information du behøver, for at kunne træffe dit valg om efteruddannelse. Hold dig orienteret om disse arrangementer på Åbent Hus-siden her

Sidst opdateret: HD 1.del // 01/02/2017

Faktaboks

 • Antal studerende: ca. 200 studerende
 • Gennemsnitsalder: 33 år
 • Kønsfordeling: 53 % kvinder og 47 % mænd (v/ Optaget 2014)

PDF iconSemesterkalender Aftenhold Efterår 2016

PDF iconSemesterkalender Weekendhold Efterår 2016

PDF iconSemesterkalender aftenhold forår 2017

PDF iconSemesterkalender weekendhold forår 2017
 

 

Følg os

Følg os på Facebook og få et unikt indblik i HD-studiet på CBS gennem personlige interviews med nuværende studerende, gode råd fra studievejlederen til, hvordan du kombinerer et travlt studie- og arbejdsliv, samt links til relevante artikler, der kan hjælpe dig et skridt videre i beslutningen om at tage en efteruddannelse.