HD 2.del Marketing Management

Vil du gerne lede en virksomheds salgs- og marketingaktiviteter både internt og eksternt? Så er denne uddannelse relevant for dig. Uddannelsen tages typisk af kommende og nuværende beslutningstagere inden for markedsledelse i et internationalt perspektiv.

 

Det moderne marketingbegreb omfatter en række centrale områder, herunder markedsledelse & strategi, innovation, salg, afsætningsøkonomi, anvendt forbrugeradfærd, online promotionstrategi & sociale medier, markedskommunikation, strategisk brand management m.fl.

Uddannelsen tager sigte på at udvikle viden, færdigheder og kompetencer indenfor strategisk og taktisk markedsledelse – og uanset om virksomheden opererer på et industrielt marked (B2B), et forbruger-marked (B2C) eller et offentligt aftagermarked (B2G).

Uddannelsen sikrer tillige indblik i, hvorledes marketing kan etablere en holistisk tilgang til værdiskabelse, hvor alle virksomhedens funktioner/fagområder kan indgå.

Hvilke kompetencer får du på uddannelsen?
 

Uddannelsen giver dig brede kompetencer indenfor markedsledelse på forskellige markeder: Business to Business (B2B), Business to Consumer (B2C) og Business to Goverment (B2G). Du bliver i stand til at arbejde med markedsføring på et strategisk og taktisk niveau, som kan anvendes i alle typer af virksomheder både nationalt og internationalt. Du får bl.a. kompetencer indenfor ledelse, salg, key acount management, trade marketing, service marketing, markedskommunikation og branding samt innovation og produktudvikling.

I løbet af uddannelsen bliver du i stand til at:
 

• Lede virksomhedens salgs- og marketing-aktiviteter internt på tværs af funktioner i forhold til virksomhedens eksterne samarbejdspartnere.

• Reflektere over og formidle afsætnings-økonomiske problemstillinger og løsningsforslag til andre funktionsområder i et ledelsesmæssigt og internationalt perspektiv på taktisk/strategisk niveau.

• Gennemføre økonomiske konsekvensberegninger i forbindelse med koordineringer og ledelse af udviklingsprojekter på tværs af virksomhedens funktionsområder og internationale aftagermarkeder.

Hvordan gavner uddannelsen din virksomhed?
 

• Din virksomhed oplever ikke kun værdien af din nytilegnede læring efter endt uddannelse, men løbende gennem hele uddannelsen.

• Uddannelsen er praksisnær, og du kan inddrage din egen virksomhed som case i undervisningen. Det sikrer, at uddannelsen hele tiden er relevant i forhold til netop din virksomhed.

• Du får tid til at fordybe dig i problemstillinger, der ikke altid er tid til at gå i dybden med på arbejdspladsen.

• Undervisningen udbydes i weekender og på hverdagsaftener, hvilket gør det muligt at koordinere uddannelsen med et travlt arbejdsliv.

Nyhed: Weekendundervisning hver 3. uge
 

For at gøre det lettere for dig at læse en HD 2. del i Marketing Management ved siden af et travlt fuldtidsjob, indfører vi fra 2017 weekendundervisning hver 3. uge. Det gør, at du kan tage uddannelsen i weekenden, men det giver også dig, der læser på aftenhold mulighed for at indhente eventuelt fravær pga. af f.eks. rejseaktivitet i weekenden. Det er nemlig muligt at skifte mellem aften- og weekendundervisning.

 

Vil du vide mere?

To gange om året afholdes der Åbent Hus og Infomøder med det formål at give dig al den information du behøver, for at kunne træffe dit valg om efteruddannelse. Hold dig orienteret om disse arrangementer på Åbent Hus-siden her

Har du supplerende faglige spørgsmål til HD MM?

Send en mail direkte til den studieansvarlige Jens Geersbro (jg.marktg@cbs.dk), som vil kontakte dig asap, så du er sikker på at have det korrekte og nødvendige beslutningsgrundlag.

Kontakt hdmm@cbs.dk ved administrative/praktiske spørgsmål.

Sidst opdateret: HD 1.del // 04/07/2017

Faktaboks

  • Antal studerende: ca. 160 studerende
  • Gennemsnitsalder: 32 år 
  • Kønsfordeling: 38 % kvinder og 62 % mænd (v/ 2014 Optaget)

 

Følg os

Følg os på Facebook og få et unikt indblik i HD-studiet på CBS gennem personlige interviews med nuværende studerende, gode råd fra studievejlederen til, hvordan du kombinerer et travlt studie- og arbejdsliv, samt links til relevante artikler, der kan hjælpe dig et skridt videre i beslutningen om at tage en efteruddannelse.