HD 2.del Marketing Management

HD 2. del Marketing Management giver dig et kompetenceløft, så du bliver bedre gearet til de stigende globale markedsudfordringer.

 

HD 2. del Marketing Management

Det moderne marketingbegreb omfatter en række centrale områder, herunder markedsledelse & strategi, innovation, salg, afsætningsøkonomi, anvendt forbrugeradfærd, online promotionstrategi & sociale medier, markedskommunikation, strategisk brand management m.fl.

Formålet med HD Marketing Management er at uddanne nuværende og kommende beslutningstagere inden for marketing ledelse i et internationalt perspektiv.

Uddannelsen tager sigte på at udvikle viden, færdigheder og kompetencer indenfor strategisk og taktisk markedsledelse – og uanset om virksomheden opererer på et industrielt marked (B2B), et forbruger-marked (B2C) eller et offentligt aftagermarked (B2G).

Uddannelsen sikrer tillige indblik i, hvorledes marketing kan etablere en holistisk tilgang til værdiskabelse, hvor alle virksomhedens funktioner/fagområder kan indgå.

Målgruppe

HD 2. del Marketing Management henvender sig især til dig med ambitioner om at

  • kunne varetage rollen som marketing manager i alle typer af udviklingsorienterede virksomheder
  • styrke dine kompetencer inden for fx: eksport, salg/key account, trade marketing, service marketing, international marketing, markedskommunikation & branding, strategisk markedsledelse, innovation & produktudvikling

Kompetencer og karriere

Kandidaten bibringes igennem den forskningsbaserede uddannelse en dyb faglig og ledelsesmæssig kompetence inden for marketingområdet.

En HD MM’er vil således være i stand til

  • at lede virksomhedens salgs- og marketingaktiviteter internt på tværs af funktioner og i forhold til virksomhedens eksterne samarbejdspartnere
  • at reflektere over og formidle afsætningsøkonomiske problemstillinger og løsningsforslag til andre fag- og funktionsområder på såvel taktisk som strategisk niveau
  • at gennemføre økonomiske konsekvensberegninger i forbindelse med koordineringer og ledelse af udviklingsprojekter på tværs af virksomhedens funktionsområder og globale aftagermarkeder

Har du supplerende faglige spørgsmål til HD MM?

Send en mail direkte til den studieansvarlige Flemming Cumberland (fc.marktg@cbs.dk), som vil kontakte dig asap, så du er sikker på at have det korrekte og nødvendige beslutningsgrundlag.

Kontakt hdmm@cbs.dk ved administrative/praktiske spørgsmål.

Vil du vide mere?

To gange om året afholdes der Åbent Hus og Infomøder med det formål at give dig al den information du behøver, for at kunne træffe dit valg om efteruddannelse. Hold dig orienteret om disse arrangementer på Åbent Hus-siden her

Sidst opdateret: HD 1.del // 27/01/2017

Faktaboks

  • Antal studerende: ca. 160 studerende
  • Gennemsnitsalder: 32 år 
  • Kønsfordeling: 38 % kvinder og 62 % mænd (v/ 2014 Optaget)

 

Følg os

Følg os på Facebook og få et unikt indblik i HD-studiet på CBS gennem personlige interviews med nuværende studerende, gode råd fra studievejlederen til, hvordan du kombinerer et travlt studie- og arbejdsliv, samt links til relevante artikler, der kan hjælpe dig et skridt videre i beslutningen om at tage en efteruddannelse.