HD 2.del Finansiering

HD 2.del Finansiering – den klassiske løsning, hvis du vil forstå og løse finansielle problemstillinger

HD 2.del Finansiering

HD 2.del Finansiering er rettet mod finansiel planlægning og beslutningstagning i virksomheder, hvilket tjener ved vurdering af virksomhedernes værdi og ved deres drift og kapitalfremskaffelse. Videre analyseres regnskabsmæssige hensyn og skattemæssige rammer. De finansielle fordringer indtager en central position i studiet igennem fag som Fixed Income, Portfolio Analysis og Derivatives.

En HD 2.del Finansiering giver dig indsigt i finansiel analyse på et højt teoretisk og praktisk plan. Studiet er forankret i den finansielle viden og forskning ved Institut for Finansiering i samarbejde med velestimerede forskere og respekterede praktikere. Herigennem er studiet baseret på og bliver løbende tilpasset udviklingen i den finansielle teori og tilført nye forskningsresultater på det finansielle område samtidig med, at de undervisningspædagogiske egenskaber vægtes højt.

Målgruppe

HD 2.del Finansiering er rettet mod dig, der gerne vil tilegne dig et analytisk og teoretisk grundlag for dit arbejde med finansielle problemstillinger. Uddannelsen henvender sig til dig,

  • som er leder eller medarbejder inden for den finansielle sektor, fx bank, realkredit, forsikring eller pension
  • der træffer finansielle dispositioner og beslutninger, og som ønsker en dybere indsigt i finansiering, fx økonomer, jurister og ingeniører

Kompetencer og karriere

De studerende på HD 2.del Finansiering opnår kompetencer indenfor såvel Corporate Finance, investeringsteori som risiokoanalyse. På Corporate Finance siden udmøntes disse kompetencer i en række kvalifikationer, hvor de studerende bliver i stand til at analysere konkrete finansielle problemstillinger som bl.a. rentabilitetsanalyser under usikkerhed og skat, virksomhedens kapitalstruktur, dividendepolitik, fusioner og virksomhedsopkøb. På investeringssiden får de studerende kvalifikationer indenfor porteføljeteori, investering i aktier og obligationer, afdækning af risici ved brug af afledte produkter og Risk Management. Hertil kommer, at den studerende bliver kvalificeret til at kunne foretage statistiske analyser af markedsdata på såvel makro- som mikroniveau, ligesom de studerende får en detaljeret indsigt i hele det lovgivningsmæssige begrebsapparat, der regulerer de finansielle virksomheder. Den studerende skal kunne identificere egne læringsbehov og egen læring.

HD 2.del Finansiering giver gode karrieremuligheder eksempelvis i en finansiel virksomhed eller en virksomheds finansafdeling. Udviklingen går stærkt – og dette gælder ikke mindst inden for de finansielle markeder. Der udvikles til stadighed nye finansielle produkter og nye metoder til analyse heraf. Samtidig bliver praktiske finansielle problemstillinger mere og mere komplekse. Hd 2.del Finansiering bringer de studerende på forkant med denne udvikling.

Vil du vide mere?

To gange om året afholdes der Åbent Hus og Infomøder med det formål at give dig al den information du behøver, for at kunne træffe dit valg om efteruddannelse. Hold dig orienteret om disse arrangementer på Åbent Hus-siden her

Sidst opdateret: HD 1.del // 27/01/2017

Faktaboks

Følg os

Følg os på Facebook og få et unikt indblik i HD-studiet på CBS gennem personlige interviews med nuværende studerende, gode råd fra studievejlederen til, hvordan du kombinerer et travlt studie- og arbejdsliv, samt links til relevante artikler, der kan hjælpe dig et skridt videre i beslutningen om at tage en efteruddannelse.

   

Supplerende kurser

Studieteknik
Info kommer senere.

Projektskrivning
Info kommer senere.