HD 1.del

HD 1.del styrker dine erhvervsøkonomiske kompetencer og giver dig mulighed for at sætte den rette teori på den praksis, som du har i forvejen. HD 1.del er normeret til to år på deltid.

HD 1.del

HD 1.del er en fleksibel erhvervsøkonomisk uddannelse, som er normeret til to år på deltid ved samlet forløb.

Du kan tilpasse HD 1.dels studiet dine behov og dit job, idet vi i studieåret 2016/2017 udbyder HD 1.del på følgende måder:

Hvis du ønsker at læse en HD med start i efterår 2017, så er ansøgningsfristen 15. juni 2017. 

Alternativt kan du læse HD 1.del som enkeltfag i det tempo, der passer til dig, eller hvis du har brug for et fagligt løft inden for et bestemt fag. Du kan tage enkeltfag som fremmøde studerende eller som online studerende. 

Målgruppe

HD 1.del henvender sig til dig, der har

  • erhvervserfaring, men har behov for at styrke dine kompetencer med en generel erhvervsøkonomisk uddannelse
  • en uddannelse, men har brug for at udvikle nye kompetencer til karriere- eller jobskifte

HD 1.del giver sammen med to års relevant erhvervserfaring adgang til CBS' ni HD 2.dels studier.

Kompetencer

HD 1.del giver dig et højere kompetenceniveau inden for det erhvervsøkonomiske fagområde.
Du får:

  • teoretisk og praktisk indsigt i grundlæggende erhvervsøkonomiske teorier og metoder
  • kendskab til samfundsøkonomi og virksomhedens juridiske rammer
  • færdigheder inden for dataanalyse
  • metoder til at udarbejde professionelle løsningsforslag på jobbet

Gennem tilegnelsen af viden om processer og metoder opnår du en dybere indsigt, der sætter dig i stand til at reflektere over muligheder og træffe mere præcise valg på arbejdet. Du bliver med andre ord en mere kvalificeret medarbejder, allerede mens du studerer. HD 1.del er derfor et stærkt og solidt kort på hånden i din videre karriereplanlægning, hvad enten den handler om at tage et spring op ad karrierestigen eller foretage et karriereskifte.

Arbejde og studium Uanset hvilken deltagerform du vælger på HD 1.del, anbefaler vi, at du indgår en aftale med din arbejdsplads, inden du starter med at læse HD. Det giver større forståelse for, at du ikke har overskud og tid til at påtage dig overarbejde, ekstraopgaver og lignende i perioder, hvor du skal aflevere opgaver eller skal til eksamen. 

Din fleksibilitet på arbejdet bliver mindre, da der er faste undervisningsdage og -tidspunkter, ligesom der vil være gruppearbejde at tage hensyn til. Det vil også være en god ide tidligt at få afklaret med arbejdspladsen, om du kan få fri de dage, hvor eksamen finder sted.

Uanset hvordan din arbejdsplads forholder sig til, at du skal læse HD 1.del, bør du grundigt overveje, hvordan du sammensætter forløbet, så du får mest muligt ud af både studie og arbejde. Derved får du størst synergieffekt mellem de praktiske og teoretiske aspekter.

 

Sidst opdateret: HD 1.del // 27/01/2017
 

 

Kontakt HD 1.del

HD 1.dels sekretariatet
Dalgas Have 15, 2V089
2000 Frederiksberg
Tlf: 3815 2750
E-mail: hd1@cbs.dk