HD - Fleksibel efteruddannelse, der styrker din karriere

Går du med overvejelser om at styrke dine faglige kompetencer, så du kan tage et karrierespring eller et jobskifte? Så er en HD-uddannelse måske noget for dig. Vælg mellem HD 1. del og ni HD 2. dels uddannelser.

Banner: Styrk din karriere
Citat: Kurt Nielsen
Citat: Rasmus Wojcik

 

 

Hvad er HD-uddannelserne?

HD-uddannelsen består af to selvstændige forløb: HD 1.del og HD 2.del.

  • HD 1.del - Erhvervsøkonomisk grunduddannelse der teoretisk og metodisk danner grundlag for specialiseringen på HD 2.del.

  • HD 2.del - Specialistuddannelse hvor du fordyber dig i et særligt fagområde. CBS udbyder ni forskellige HD 2.dels studier.

HD-uddannelsen er samlet set normeret til fire år med to år på deltid for hhv. HD 1.del og HD 2.del. Der er dog mulighed for at strække studiet over lidt længere tid, hvis du har behov for det, idet HD også udbydes som enkeltfag. Enkeltfag kan også være en mulighed, hvis du blot har brug for faglig opgradering inden for et bestemt område.

Den samlede HD-uddannelse er en uddannelse på bachelorniveau* og har den engelske titel Graduate Diploma in Business Administration.

jf. Lov nr. 1051 fra 2007: Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, § 13, stk. 3, samt Lov 488 fra 2000: Lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, § 13, stk. 3.

Fleksibel undervisning, der passer ind i din hverdag

Undervisningen ligger typisk uden for normal arbejdstid - om aftenen eller i weekenden - og på flere af HD studierne kan du vælge den samme undervisning fordelt på flere forskellige dage, så du oplever en stor fleksibilitet. Du kan se undervisningstidspunkterne for de enkelte HD studier på deres respektive hjemmesider.

På nogle af HD-uddannelserne har vi også online studieformer, der giver dig mulighed for mere fleksibilitet i hverdagen – eller for at læse HD mens du arbejder i udlandet.

Undervisningen på HD er forskningsbaseret og erhvervsrettet, og den varetages af både forskere fra CBS og eksterne undervisere fra erhvervslivet, så du er sikret en dynamisk uddannelse, der løbende udvikles og matcher den aktuelle virkelighed. De studerendes erfaringer bruges i undervisningen, da det tilfører undervisningen en praksisnær dimension, og en del af undervisningen er baseret på samarbejde i grupper. Sparring i studiegrupper understøtter din læring og kvalificerer din evne til at lytte, lære og diskutere, så du bliver en endnu bedre samarbejdspartner.


Læs mere om de enkelte HD-uddannelser her

Vi er sociale