Om CBS

Student Affairs


 

Kontakt

AFDELINGSLEDER ADRESSE KONTAKT

Områdeleder Anne Mette Hou, email: amh.stu@cbs.dk


Souschef Susanne Leth, email: sle.stu@cbs.dk

Student Affairs
Solbjerg plads 3
2000 Frederiksberg

Indskrevne studerende


Potentielle bachelorstuderende


Potentielle kandidatstuderende


Ansøgere til enkeltfag

Student Affairs

Student Affairs er kontaktpunkt for indskrevne og potentielle studerende på daguddannelserne. Vi har ansvaret for og varetager en række services blandt andet:

  • Information og kommunikation om frister, dispensationer, merit mv.
  • Student Hub
  • Studievejledning
  • SU og SPS
  • Til- og framelding til studieaktiviteter herunder valgfag
  • Vejledning af potentielle studerende
  • Optagelse til bachelor og kandidatuddannelser
     
Sidst opdateret: Student Affairs // 07/04/2017