Om CBS

Forretningsudvikling

Forretningsudviklings primære opgaver er at understøtte ledelsens beslutninger og understøtte og optimere interne processer. Derudover producerer forretningsudviklingens evalueringsenhed desuden evalueringer af CBS's uddannelser samt leverer information til brug i akkrediterings øjemed.

 

Forretningsudvikling er en analyseenhed, som med udgangspunkt i forskellige typer af data- og procesanalyser, bidrager til at optimere beslutningsprocesser og administrative arbejdsgange på CBS.

Udgangspunktet for afdelingen er:

Datafremskaffelse – som bl.a. omfatter

 • ansvaret og videreudvikling af CBS’ datawarehouse og business intelligence løsning (Targit, Reporting Services og Prophix)
 • deltagelse i benchmarking projekter med eksterne samarbejdsparter
 • samt sikringen af at CBS altid råder over de mest relevante data

Organisations og procesoptimering – som omfatter

 • konkrete optimeringsprojekter, f.eks. STU SPO
 • løbende evaluering af eksisterende processer og forretningsregler

Evalueringsenheden arbejder med kvalitetssikring. Evalueringsenheden er ansvarlige for:

 • Evaluering af fag, kurser og studieår.
 • CBS’ internationale akkrediteringer (AACSB, EQUIS og AMBA).
 • Internationale rankings.
 • Analyser og ledelsesinformation til uddannelserne på CBS.
   
Sidst opdateret: Business Intelligence // 14/10/2016

Kontakt

   
Evalueringsenheden eva@cbs.dk
Forretningsudvikling forretningsudvikling@cbs.dk