Om CBS

Campus Development

Programmer

Campus Development repræsenterer CBS i anliggender vedrørende udvikling af bygninger og landskab, arkitektur, fysisk udsmykning og kunst

 

opgaver_slider

Bygherrerolle under planlægning og projektering, byggeri og idriftsætning
BOS1361
Planlægning- og udvikling af brugerprogrammerede universitetsfaciliteter
GH
Campusstrategi
GH
Styrkelse af æstetisk værdi og bygningsarv
SIH

Vores kerneopgave er at sikre og udvikle brugervenlige og smukke bygninger og udearealer til CBS’ studerende, ansatte og partnerskaber. Vi yder intern bygherrerådgivning, varetager CBS’ forpligtelser som bygherre, og sikrer at CBS’ kvalitetsmål bliver opfyldt. Campus Development er derfor en bestillerenhed med følgende hovedopgaver:

 • Udarbejdelse af faglige strategier såsom campusstrategi
 • Byggeprojekter ift. nye bygninger og landskab
 • Pilotprojekter og nye læringsmiljøer

Campus Development er organiseret i tre programmer omkring planlægnings-, udviklings- og byggeprojekter, samt et tværgående administrativt program:

Buildings 1 (B1)

Programmets hovedopgave er at gennemføre projektudvikling og realisering af komplekse byg­ge­­projekter.
Igangværende aktiviteter rummer bl.a.:

 • Solbjerg Campus Development - udvikling af det Byintegrerede Campus - Læs mere
 • Lokalplan for Solbjerg Campus Development

Kontakt Lisbeth Røgind

Buildings 2 (B2)

Programmets hovedopgave er at gennemføre projektudvikling og realisering af byggeprojekter, større ombygninger og pilotprojekter - samt fysisk udsmykning og kunst.
Igangværende aktiviteter rummer bl.a.:

 • Graduate House - omdannelse af tidligere privathospital til nye læringsmiljøer
 • Student & Innovation House - studerendes transformation af politigård til nyt innovations- og netværkshus
 • Fremtidens Cykelparkering - udvikling af innovative og kompakte cykelparkeringer
 • Fysisk udsmykning og kunst

Kontakt Janus Døssing

Analysis, Strategy & Planning (ASP)

Programmets hovedopgave er at muliggøre den strategiske udvik­ling af universitetets fysiske rammer. Det sker ved analyse af de fysiske rammers nuværende anvendelse, muligheder og CBS’ fremtidige behov. Der udarbejdes faglige principper og strategier samt helhedsplaner for campus.
Igangværende aktiviteter rummer bl.a.:

 • Investeringsplan for campusudvikling
 • Pilotprojekt vedrørende IT understøttet undervisningslokale
 • Benchmarking og erfaringsudveksling

Kontakt Charlotte Felumb

Programme Office (PO)

Programmets hovedopgave er at supportere de andre programmer med sty­ring af og bistand ift. compliance, forretningsmæssige sys­temer, øko­­no­­mi­styring, udbud og kontraktstyring, personale­forhold her­un­der ad­mini­stration og ressourcestyring.

Kontakt Michael Krakauer

Sidst opdateret: Campus Development // 24/11/2016